TEST AUTOBATERIE YUASA 12V 44Ah


Protokol o testu autobaterie 12V 44Ah 54434.
Zdrojová data tohoto testu naleznete zde: vybíjecí křivka | průběh vybíjecího proudu Protokol o vybíjecí zkoušce (cyklu) 
Typ baterie 54434 Výrobce baterie Yuasa Corporation, Japan
Počet článků 6 Datum výroby 06 - 2009
Typ zkoušky C20 Datum zkoušky 09.12.2009
Počáteční napětí 12,77 V Napětí baterie / článku na konci vybíjení 10,50 V / 1,75 V
Jmenovitá kapacita 44 Ah Vybíjecí proud 2,20 A konstantní po celou dobu vybíjení
Nominální vybíjecí doba 20 hodin 00 minut Skutečná vybíjecí doba 22 hodin 42 minut
Naměřená kapacita - status 50,02 Ah - baterie vyhověla a vykazuje skutečnou kapacitu 50,02Ah (113,7% nominální kapacity)
Závěr

  • Kapacitní zkouška byla ukončena dosažením napětí na baterii 10,5V.
  • Odebráno bylo 113,7% kapacity C20 (po přepočtu na 20oC 113,7% kapacity baterie.)
  • Po uběhnutí nominální vybíjecí doby byla k dispozici rezerva 0,94 V
  • Po uběhnutí nominální vybíjecí doby byla k dispozici rezerva 6,04 Ah
 Naměřené hodnoty 
Čas Doba
vybíjení
Napětí
na baterii
Vybíjecí
proud
Odebraná
kapacita
Teplota
baterie
Teplota
okolí
Hustota
elektrolytu
hod min hod min V A Ah oC oC kg/dm3
21 00 03 00 12,43 2,20 6,60 19,9 20,2 -
00 00 06 00 12,30 2,20 13,20 19,9 20,1 -
03 00 09 00 12,13 2,20 19,80 19,9 20,0 -
06 00 12 00 11,97 2,20 26,40 20,0 20,1 -
09 00 15 00 11,80 2,20 33,00 20,0 20,0 -
12 00 18 00 11,62 2,20 39,60 20,0 20,3 -
14 00 20 00 11,44 2,20 44,00 20,1 20,0 -
16 42 22 42 10,50 2,20 50,02 20,1 20,1 -

 Grafické znázornění vybíjecího procesu 
 Grafické znázornění vybíjecího procesu - detail 

 Použité měřící přístroje 

  • Automatický tester TORKEL 860 | v.č. 96110292 | Kalibrace platná do: 11 - 2010
  • Infrateploměr AMIR7805 | v.č. D5884 | Kalibrace platná do: 03 - 2011
  • Notebook MSI EX620X | v.č. 2008DJ1356
  • Multimetr M-3850D | v.č. GC391395 | Kalibrace platná do: 11 - 2010
  • Záznamový multimetr PK430.1 + modul PM430 | v.č. 358898 | Kalibrace platná do: 11 - 2010
Copyright © www.acu.cz, 10.12.2009